Skogsbad

Hva er skogsbad?

Skogsbading handler om å bevege seg i naturen på en rolig og mediterende måte hvor vi har fokus på tilstedeværelse og åpning av sanser. Det handler altså ikke om å bade i vann, men om å bade i skogens atmosfærer. Skogsbad er opprinnelig en japansk tradisjon som kalles Shirin- Yoku, og internasjonalt oversettes det med forest bathing. Dette er et viktig helseforebyggende tiltak i Japan, og er inkludert i det japanske helseprogrammet. Det skrives også ut på resept i flere og flere land.

Gjennom flere tiår med egne, dype sanseopplevelser i naturen og videreformidling gjennom kurs og høyere utdanning har vi utviklet ulike former for sansevandringer i naturen. Her tilbyr vi vandringen med fokus på oppmerksomt nærvær, og å oppdage de mange dybdene og dimensjonene som skogen rommer- samt å oppdage ulike fenomener som er til stede i naturen. Helseeffektene ved skogsbading er godt dokumentert gjennom forskning; Økt livskvalitet, stressreduksjon, søvnforbedring, økt konsentrasjon, styrker immunforsvaret, økt kreativitet, forebygging av hjertekar- sykdommer, kreft og diabetes og reduksjon av angst og depresjon.

Hvordan foregår skogsbad hos oss?

Vi tilbyr skogsbad i ca 2,5 timer hvor vi går ca 1 km totalt. Lengde kan justeres ned etter behov, og vi har derfor ingen krav til fysikk. Vi starter med en øvelse for å vekke alle sansene, og for å bli oppmerksom på naturen omkring. Videre vandrer vi langsomt i stillhet i enkelt terreng med fokus på tilstedeværelse. Underveis får deltakerne ulike invitasjoner for å utforske sansene og naturopplevelsene. Mellom hver invitasjon samles vi i sirkel og reflekterer i fellesskap. Siste delen av skogsbadet er en te- seremoni.

Gjennom å delta på skogsbad får du få økt fokus, ro og velvære og oppleve mindre stress. Du vil også komme i dypere kontakt med naturen og deg selv.

Pris: Kr 400 pr pers