Fagstoff

Denne siden er under utvikling, så her kommer det mye mer etter hvert!

Større oppgaver vi som jobber i Friluftsakademiet har skrevet

Bagøien, T. E. (1992). Barns naturtilhørighet til et nærfriluftsområde. Hovedfagsoppgave i kroppsøving. Høgskolen i Levanger.

Ludvigsen, H.V.B. (2019). Hva er uterehabilitering? Med fokus på villmarksterapi til ungdom og unge voksne med psykiske utfordringer. Avsluttende oppgave i friluftsliv og uterehabilitering. USN (Universitetet i Sørøst- Norge)

Ludvigsen, H.V.B. (2020). Psykisk helsearbeid ute i naturen. Fordypningsoppgave i psykisk helsearbeid. NTNU

Ludvigsen, H.V (2011). Metformin in pregnancy- and child health. Masteravhandling i klinisk helsevitenskap. NTNU

Bøker vi som jobber i Friluftsakademiet har deltatt med å skrive:

Bagøein, T.E. og Ludvigsen, H.V. (2018). Endring med natur i barnehage og skole. Endring Forlag

Bagøien, T. E., & Storli, R. (2019). Lag en naturlekeplass. Gyldendal akademisk.

Bagøien, T. E. (1999). Barn i friluft: Om verdifullt friluftsliv. Sebu forlag.

Artikler som vi som jobber i Friluftsakademiet har deltatt i å skrive:

Bagøien, T. E., & Halvari, H. (2005). Autonomous motivation: involvement in physical activity, and perceived sport competence: structural and mediator models. Perceptual and motor skills100(1), 3-21.

Bagøien, T. E., Halvari, H., & Nesheim, H. (2010). Self-determined motivation in physical education and its links to motivation for leisure-time physical activity, physical activity, and well-being in general. Perceptual and Motor Skills111(2), 407-432.

Halvari, H., Skjesol, K., & Bagøien, T. E. (2011). Motivational climates, achievement goals, and physical education outcomes: A longitudinal test of achievement goal theory. Scandinavian Journal of Educational Research55(1), 79-104.

Halvari, H., Ulstad, S. O., Bagøien, T. E., & Skjesol, K. (2009). Autonomy support and its links to physical activity and competitive performance: Mediations through motivation, competence, action orientation and harmonious passion, and the moderator role of autonomy support by perceived competence. Scandinavian Journal of Educational Research53(6), 533-555.

Rø, T. B., Ludvigsen, H. V., Carlsen, S. M., & Vanky, E. (2012). Growth, body composition and metabolic profile of 8-year-old children exposed to metformin in utero. Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation72(7), 570-575.

Waaler, R., Halvari, H., Skjesol, K., & Bagøien, T. E. (2013). Autonomy support and intrinsic goal progress expectancy and its links to longitudinal study effort and subjective wellbeing: The differential mediating effect of intrinsic and identified regulations and the moderator effects of effort and intrinsic goals. Scandinavian Journal of Educational Research57(3), 325-341.

Podcaster med Friluftsakademiet

Bobcast en Podcast: Her snakker Tor Egil om barn og natur

Det er ingen som dør ute uten ull, med Tor Egil Bagøien – ep#13

Krø.no: Her snakker Tor Egil om kroppsøving utendørs

https://norske-podcaster.com/podcast/kro-no/17-kroppsoving-utendors

Andre relevante innlegg, kronikker og fagartikler

Natur

Natur er medisin: https://www.nrk.no/ytring/natur-er-medisin-1.14159121?fbclid=IwAR2PmgAQ0TqEJEAf8_JAm3Nao6eCQUV8w3BZZqTgXlgQYTmkMI0-I6y0zss

Skogsterapi hjelper mot angst og depresjon: https://gemini.no/2022/11/ja-en-tur-i-skogen-hjelper-faktisk-mot-angst-og-depresjon/?fbclid=IwAR3YquB82iStBn6hQccWGpZevgmja3fM6sAe6fkYLDRbI4DE-lth8daVq20

Salotugenese: https://napha.no/content/14219/salutogenese—teori-og-praksis

Livet er blitt for behagelig: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kE0M4k/livet-er-blitt-for-behagelig?referer=https%3A%2F%2Fwww.bt.no&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3q4X7_umH0EGTwU4aC6tUlreNkFC0nvmHvkWVjpQjIdaLi-3aCMb8CFkI#Echobox=1668805583

Naturen som medisin: https://norskfriluftsliv.no/naturen-som-medisin-fa22/?fbclid=IwAR01NOyde3W82iM18qI8DcmQIJ7lfPLbidksfnDzGUN7U1rPhSGEayVgx2s

Det er sunt å la tankene fly: https://forskning.no/filosofi-psykologi/det-er-sunt-a-la-tankene-fly/1323427?fbclid=IwAR3o46NxkmPZ4VicYc_vUt7s-14JvG93xNd5SecCfNfT2nAnSd8YsHcLClQ

Hjemmet har mistet sin betydning uten ildstedet: https://www.harvestmagazine.no/artikkel/vesten-er-blitt-hjemlos?fbclid=IwAR0NE3XN8bOX2-p4mHfyw3XO5gx6280MFmDstSH4fA73Vs_HCn_9VteKGvk

Byparker og bedre mental helse: https://forskning.no/naturvitenskap-psykiske-lidelser/forskere-knytter-byparker-til-bedre-mental-helse/1553351

Stei P. Aasheim forteller om barn og natur: https://www.harvestmagazine.no/artikkel/bruk-denne-tiden-for-alt-den-er-verdt?fbclid=IwAR27WqN1LJVekgaEhRCY3u1PStKi4-2Cacjak_jjo3Zs7MtZAj_AmV-0scs

Japansk skogsbading: https://trondheim24.no/nyheter/finner-roen-med-japansk-skogsbading-som-a-ga-gjennom-en-narnia-dor/?fbclid=IwAR2vk8VJ3LdeH9wukHD44gFEXhIKfWHiTi09oAwcV8sPiyxrLaWrdsD0jm8

Bruk av natur i koronatiden: https://norskfriluftsliv.no/naer-2-av-3-moter-venner-og-familie-ute-i-naturen-i-koronatid/?fbclid=IwAR3cwYKp6KX0w54jFZnQDfZjJ49AKZWUtLu39caWtdSMIh0cV-Hv5CnnBgY

Hans Børli: https://www.harvestmagazine.no/artikkel/ledestjerna?fbclid=IwAR2CF4wtbv1pIpzET7nIwVNaVhBZgA88FA6pDOHrNjZ0pcfDtMy8p-a-Zcs

Mat på bål: https://www.matprat.no/artikler/tema/mat-pa-bal/?fbclid=IwAR3Vt38eW1F61zmZlDXcKb1bkv_l1dDUfN6MDDPmwNpg4fzaGyLHjIeIbKk

Høvding Seattle: https://www.harvestmagazine.no/artikkel/hva-vi-kan-laere-av-hovding-seattles-tale?fbclid=IwAR0LmA4DJKdzfT46CihHW8kLMrDagJ7YMAZy4Ko0JmEAv1rvUdbpFPAvDMY

Man blir sterkere psykisk av å bo i naturen: https://www.nrk.no/mr/fekk-sterkare-psyke-av-a-bu-eit-halvt-ar-i-skogen-1.14753435

Bischoff skriver om de små stiene: https://www.harvestmagazine.no/artikkel/jeg-vil-sla-et-slag-for-de-sma-stiene?utm_content=428c4a57bd5a42bba93a2ab23aaa59b6-178702738841860&utm_keyword&utm_medium=Universitetet+i+S%C3%B8r%C3%B8st-Norge&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0hkKpgxEAQ3I_TEbAzkJwDUOUhrLkquUwHjTG5XA50ttGWAXHYdR7i1W8

20 min i naturen er god medisin mot stress: https://nhi.no/psykisk-helse/psykisk-egenpleie/20-minutters-pause-i-naturen-er-god-medisin-mot-stress/

Det er ikke sånn man går på fjellet: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/det-er-ikke-sann-man-gar-pa-fjellet/o/5-95-788655?fbclid=IwAR0Og4maERjWTzc2Yz6jFijYPafAIeUWaOnyW18oNqdYfoZ9kl0YTmMVn0g

Hvorfor oppleves det godt å sitte ved bålet: https://mentalhelse.no/aktuelt/psykobloggen/hvorfor-oppleves-det-godt-a-sitte-ved-bal?fbclid=IwAR3HWOvZ7L3WGlxQIue95qYX3Hq2oZszJYtakhpJa3iiXIn3QVHBBRCTsqc

Psykiske helseutfordringer og avhengighetsproblematikk

Dragning mot rus og akademisk suksess: https://psykologisk.no/2022/10/min-dragning-mot-rus-og-jakten-pa-ademisk-suksess-handler-dypest-sett-om-det-samme/?feed_id=2296&_unique_id=633bb07700675&fbclid=IwAR3cwIBQ6vFcGSwOnlXidd-ZdZ_0Xyy2F5OONzdzJ-dXQpslqRS4afXEp-I

Hva traumer gjør med oss: https://psykologisk.no/2016/07/hva-traumer-gjor-med-oss/?fbclid=IwAR0JxpVzF1r0vq9Qu-IIkLK3U6Oq-x4VFrKn2Ccbb3jwnay9cM45c9aKnuQ

Blir du bedre til å behandle syke hvis du har vært der selv: https://fagbladet.no/nyheter/blir-du-bedre-til-a-behandle-syke-eller-rusavhengige-hvis-du-har-vart-der-selv-6.107.909873.ec22011745?fbclid=IwAR3bMHqo-4Ca6d45XabG2_O__wEYhKNHlXco9H-gHLMDPgXFXtkzjRxPNPM

Raymond forteller egen historie og om selvhjelp: https://selvhjelp.no/en-gammel-heroinist-krysser-sine-spor/?fbclid=IwAR1xEuE0Uw8Q4QtWDZ2aOn0IbjbngegDUK8ejOPEuk1XbOilxIdGQ722NyU

Traumer og stillhet: https://psykologisk.no/2022/12/for-a-kunne-bevege-oss-gjennom-et-traume-trenger-vi-stillhet-trygghet-og-beskyttelse/?feed_id=3068&_unique_id=6389fddb40cc0&fbclid=IwAR0WIYQ2CgdESWPD5MA2vJuh747Sq6464J-_s-qK0KalSe2GUG4pwKGdRQQ

Norges fattigdom handler om mangel på relasjoner: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/1nxqWK/norges-fattigdom-er-mangelen-paa-relasjoner?referer=https%3A%2F%2Fwww.bt.no&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1655296625

Avhengighet og smarttelefon og internett: https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/avhengighet-av-smarttelefon-og-internett/

Cannibusbruk har endret seg: https://www.rus.no/aktuelt/okningen-i-cannabisbruk-blant-unge-har-snudd-siste-to-ar

Helsepersonell må forstå de som skader seg: https://sykepleien.no/meninger/2021/10/helsepersonell-ma-forsta-oss-som-skader-oss-selv

Sinn vs medisin: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/xl/medisinfri-behandling-i-psykiatrien-1.14804757

Kronisk sykdom

Legen med sparkesykkelen ved sin side: https://tidsskriftet.no/2022/09/intervju/legen-med-sparkesykkelen-ved-sin-side?fbclid=IwAR1j6fSLnzhEJiS5ZY5ku4nsGE4hFztLV0eKhKSUFD6sX5K0QfNLwKoUBx8

Vi kan ikke sykemelde oss fra livet: https://memu.no/innspill/vi-kan-ikke-sykmelde-oss-fra-selve-livet/?fbclid=IwAR27WqN1LJVekgaEhRCY3u1PStKi4-2Cacjak_jjo3Zs7MtZAj_AmV-0scs

Å stå utenfor arbeidslivet er tøft, men det er ikke lønna jeg savner mest: https://www.nrk.no/ytring/a-savne-en-jobb-1.16193333

Å leve med usynlig sykdom: https://www.tv2.no/mening_og_analyse/de-fa-som-har-sett-meg-under-et-anfall-skulle-onske-de-aldri-hadde-sett-det/15170752/

Jeg er ufør og ferdig med å skamme meg: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/9KJ3Ow/jeg-er-ufoer-og-jeg-er-ferdig-med-aa-skamme-meg?referer=https%3A%2F%2Fwww.bt.no&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1661259438

Usynlig syk eller synlig frisk: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/1n8e4K/usynlig-syk-eller-synlig-frisk?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3XFotT6izlT2StE1slaiJXnTWk5GWCfVEuW6sNDpmDZDEJwH3ec5NpB_I#Echobox=1571414870

Det er ikke farlig å ha vondt: https://psykologtidsskriftet.no/kronikk/2021/12/det-er-ikke-farlig-ha-vondt?fbclid=IwAR0EHQwbZNLXFfvAdyMl5Rfqm64Mzjh6VeqNezjOrPv7QjQCre7TdN9P8gA

Å leve med usynlig sykdom og https://magasinet.psykiskhelse.no/bladet/2020/ragnhild-holmaas-0320

Endringer i hjernen hos folk med migrene: https://illvit.no/mennesket/hjernen/forskere-oppdager-endringer-i-hjernen-hos-personer-med-migrene?fbclid=IwAR0wPHEGzo3-LKAy-r4vBCmg619JpIIsTO2FFwS-ZuV8GhJQhgXofJjmlQ4

3 mennesker forteller om å leve med migrene: https://www.lommelegen.no/nervesystemet/migrene/artikkel/fa-forstar-hvor-hardt-sykdommen-rammer/74193770?fbclid=IwAR1m0TAPV5Rqkue1lZW5O0iDaThYI_OZAL2ikPK7RFDrKiXqB2E4uMKACXQ

Nekter å la sykdommen styre livet: https://www.vi.no/helse/nekter-a-la-sykdommen-styre-livet/77087128?fbclid=IwAR1NoZ1vhV1dLsvw6vHCYxWqbljYN8jatalGUbDhQAtz0RdV4o5XzbwvEnc

Arbeidslivet med migrene: https://www.kroniskmigrene.no/med-fleksibilitet-og-forstaelse-i-arbeidslivet-for-de-som-har-migrene/

Bergljot må bo på sykehjem: https://www.nrk.no/dokumentar/xl/bergljot-falt-inn-i-en-annen-verden-1.14678778

Søvn og migrene: https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/Documents/S%C3%B8vn%20%26%20migrene_S%C3%B8vn%202-2022.pdf?fbclid=IwAR1j6fSLnzhEJiS5ZY5ku4nsGE4hFztLV0eKhKSUFD6sX5K0QfNLwKoUBx8

Familieopplevelser i naturen er hennes medisin: https://www.minhjernehelse.no/app-showcase-2-4-2-2-2-2/?fbclid=IwAR3zY4r2qHJUKgEWi5Eu6Ku40B-HxEzPNfmkoSvziw2eZQy3v9-zT6rHC5I

Plutselige lammelser ved hemiglepisk migrene: https://www.lommelegen.no/nervesystemet/migrene/artikkel/grethe-56-far-plutselige-anfall-med-lammelser-og-talevansker/74205929?fbclid=IwAR0eZTw3ve52KAfR44ERYyIEtuHoQTScUTJApJTbztc484Q4Ywg49dZSVag

Tar jeg sorgene på forskudd får jeg ingen glede av livet nå: https://www.vi.no/livet/tar-jeg-sorgene-pa-forskudd-far-jeg-ingen-glede-av-livet-na/77342340?fbclid=IwAR2PhY6p_RQWTRfuhY73VcMIgfkZ_Lst12xNIX0cO7Q42vpVUAs69Ca_hJQ

EL- overfølsomhet: https://felo.no/wp-content/uploads/2020/01/Informasjonsbrosjyre_Felofra_trykkeriet.pdf?fbclid=IwAR1m0TAPV5Rqkue1lZW5O0iDaThYI_OZAL2ikPK7RFDrKiXqB2E4uMKACXQ

Migrenehjernen er alltid i en fase av migrene: https://forskning.no/hjernen-norges-forskningsrad-partner/migrenehjernen-er-alltid-i-en-fase-av-migrene/1732741?fbclid=IwAR1NWavudFOZIoJjt94sBO9dlxtBgF27M92u9i6aXmpG4W6Xrt6UUNDrV8M

Livets spor sitter i kroppen: https://www.harvestmagazine.no/artikkel/livets-spor-sitter-i-kroppen-om-a-lime-livet-sammen-igjen?fbclid=IwAR16byp78kgg5NUFmcNcEy3DT0Mo7_4h09FuKoitjP2rtyZidrT4n2dPGfs

Å leve med clusterhodepine: https://www.lommelegen.no/nervesystemet/migrene/artikkel/clusterhodepine-gir-ekstreme-anfall-som-er-vanskelig-for-andre-a-forsta/74256111?fbclid=IwAR3L_E0gc0oFAlwIQwwkT-_T7Rm4NWdVazKMsU4DAOkDxlCxUQrdacVNmTI

Barn og unge

Ønsker vi at våre barn skal vokse opp på gummi?

https://www.nrk.no/norge/a-vokse-opp-pa-gummi-1.16106644?utm_content=buffer630d4&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR0LmA4DJKdzfT46CihHW8kLMrDagJ7YMAZy4Ko0JmEAv1rvUdbpFPAvDMY

Bevegelse, lek, livsmestring og friluftsliv: https://www.utdanningsnytt.no/livsmestring-merete-lund-fasting-utelek/bevegelse-lek-og-friluftsliv-kan-bidra-til-livsmestring/235397?fbclid=IwAR1lVkGrSkFT0A6X4_Ufc_61ikdCJbwS3apDYrgmTqy-HLjwT0__pKaKdMA

Uteskole: https://www.utdanningsnytt.no/korona-laereryrket-pedagogikk/10-tips-til-uteskole-i-koronatid/240679?fbclid=IwAR3Kej2URmbBYrxOPJxRBI2_Z_u6EGyE0u8sNE8h6RZCTU9kOABv2-8rI68

Digitaliseringen i skolen har gått for langt: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/a7G405/vi-er-digitale-proevekaniner?utm_sq=gtkhokrwtq&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=plsreguleringsst%C3%B8ttemodellenveilederutdannelsekonfliktl%C3%B8sning&utm_content=coronaforeldrekompetanse&fbclid=IwAR16byp78kgg5NUFmcNcEy3DT0Mo7_4h09FuKoitjP2rtyZidrT4n2dPGfs

Uteskole og barn med lærevansker: https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-naturskole-pedagogikk/uteskole-kan-vaere-en-utfyllende-laeringsarena-for-barn-med-laerevansker/232886?fbclid=IwAR3IkA29P59v2nhuZVyW3xnu_LOi8ZEho_P2eql_2Uolvr8QnhygdszJvMU

Barn som mestrer naturen er tryggere: https://www.utdanningsnytt.no/barnehage-barnehageforskning-barnehagelaerer/barn-som-mestrer-naturen-er-tryggere/167062?fbclid=IwAR1O_Pwe_Oya8HSuxqvjKIR2amDFUcqg18duRD-pXNS_tKwwv8vhA5Jq0F8

Psyken er like viktig som matte og gym :https://www.nrk.no/ytring/psyken-er-like-viktig-som-matte-og-gym-1.14099027?utm_sq=g4k7t4kz59&utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Famlab&utm_content=Famlabarticlesfromothers&fbclid=IwAR3bMHqo-4Ca6d45XabG2_O__wEYhKNHlXco9H-gHLMDPgXFXtkzjRxPNPM

Terapi i naturen hjelper unge å finne ro: https://forskning.no/barn-og-ungdom-mental-helse-ungdom-partner/terapi-i-naturen-hjelper-unge-a-finne-ro/1581541?fbclid=IwAR2vScRbdSalZs8Rw-OOTLofW-35imzxNadQ21C-aclPfRrvfq1v1Nldoa4

Foreldre og mobiltelefon: https://www.klikk.no/foreldre/kommentarer/han-star-der-pa-lekeplassen-star-der-med-fullt-fokus-men-ikke-pa-barna-7229765?fbclid=IwAR3GmwWhftQ6GpAvGMy3c_cx56ZShdWn3b7D9c3bCWo974s2r1pzG-eTA9o

Med universet i koffertet. ADHD: https://www.facebook.com/watch/?v=5608755115877693

Vi er digitale prøvekaniner: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/a7G405/vi-er-digitale-proevekaniner?utm_sq=gtkhokrwtq&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=plsreguleringsst%C3%B8ttemodellenveilederutdannelsekonfliktl%C3%B8sning&utm_content=coronaforeldrekompetanse&fbclid=IwAR16byp78kgg5NUFmcNcEy3DT0Mo7_4h09FuKoitjP2rtyZidrT4n2dPGfs